Dyrektor

Waldemar Dzieszkowski


Kadra pedagogiczna

Pedagog - Ewa Borecka

Pracownik socjalny - Elżbieta Jurkiewicz

Psycholog - Justyna Olejnicka


Wychowawcy

Tomasz Berestecki

Beata Bogacz-Woźniak

Anna Kowalczyk

Alicja Ozimek-Miszczyk

Janusz Molesztak

Adriana Słupik


Pracownicy administracyjni

Główna Księgowa - Alicja Czyżewska-Berestecka

Inspektor - Danuta Dura

Intendent - Anna Usińska


Pracownicy obsługi

Konserwator - Waldemar Konieczko

Sprzątaczka - Małgorzata Król

Kucharka - Urszula Rabe