Dyrektor

Waldemar Dzieszkowski


Kadra pedagogiczna

Pedagog - Alicja Ozimek-Miszczyk

Pracownik socjalny - Elżbieta Jurkiewicz

Psycholog - Justyna Olejnicka


Wychowawcy

Tomasz Berestecki

Beata Bogacz-Woźniak

Kamila Grabolus

Janusz Molesztak

Adriana Słupik


Pracownicy administracyjni

Główna Księgowa - Alicja Czyżewska-Berestecka

Inspektor - Danuta Dura

Intendent - Anna Usińska


Pracownicy obsługi

Konserwator - Waldemar Konieczko

Kucharka - Urszula Rabe