Dąb bezszypułkowy jest jednym z trzech rodzimych gatunków dębu występującego na terenie Polski (obok szypułkowego i omszonego).