Wypoczynek wakacyjny dzieci z Ukrainy

Od roku 2018 jednym z kierunków współpracy Powiatu Opolskiego z Powiatem Kałuskim (wcześniej Dolińskim) w Ukrainie jest zapraszanie dzieci z Ukrainy na letni wypoczynek do Polski. W czasie pobytu w naszym kraju dzieci mieszkają w Domu Dziecka w Turawie, a dyrektor z pracownikami domu zapewniają im odpowiednie warunki do wypoczynku. Pobyt dzieci finansowany jest w dużej części ze środków pozyskanych od darczyńców oraz ze środków Powiatu Opolskiego.