Informacje publiczne będące w posiadaniu Domu Dziecka w Turawie, a nie udostępnione na stronie www.bip.wsparcie.com udostępniane są na pisemny wniosek zainteresowanych podmiot ów (uoddip –art.8 ust.4).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 07 październik 2019 20:25 Admin-mh