Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego.PDF PDF 111.15 KB Waldemar Dzieszkowski
Rachunek zysków i strat jednostki.PDF PDF 95.07 KB Waldemar Dzieszkowski
Zestawienie zmian w funduszu jednostki.PDF PDF 78.85 KB Waldemar Dzieszkowski
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.PDF PDF 55.84 KB Waldemar Dzieszkowski
Dane o stanie rezerw.PDF PDF 66.40 KB Waldemar Dzieszkowski
Dodatkowe informacje i objaśnienia zał nr 2.5.PDF PDF 21.86 KB Waldemar Dzieszkowski
Dodatkowe informacje i objaśnienia zał. nr.3.PDF PDF 21.62 KB Waldemar Dzieszkowski
Dodatkowe informacje i objaśnienia.PDF PDF 22.68 KB Waldemar Dzieszkowski
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków.PDF PDF 26.26 KB Waldemar Dzieszkowski
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków tw 0 bytes Waldemar Dzieszkowski
Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentialnie.PDF PDF 0 bytes Waldemar Dzieszkowski
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.PDF PDF 70.21 KB Waldemar Dzieszkowski
Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi.PDF PDF 85.32 KB Waldemar Dzieszkowski
Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.PDF PDF 88.00 KB Waldemar Dzieszkowski
Łączna kwota zobowiązań warunkowych.PDF PDF 62.50 KB Waldemar Dzieszkowski
Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych.PDF PDF 59.86 KB Waldemar Dzieszkowski
Odpisy aktualizaujące wartość należności.PDF PDF 74.44 KB Waldemar Dzieszkowski
Odpisy aktualizujące wartość zapasów.PDF PDF 56.39 KB Waldemar Dzieszkowski
Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie.PDF PDF 110.74 KB Waldemar Dzieszkowski
Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych( poz.A. I i A. II.1. bilansu).pdf pdf 205.57 KB Waldemar Dzieszkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 03 lipiec 2020 11:50 Waldemar Dzieszkowski